Meerderheid ANWB-leden vóór betalen naar gebruik

Meerderheid ANWB-leden vóór betalen naar gebruik
ANWB-leden willen geen spitstarief

Eerlijk betalen voor mobiliteit, dat wil zeggen betalen naar gebruik in plaats van het bezit van de auto. 68% van de ondervraagde ANWB-leden is het met dat principe eens, waarmee er ook in 2010 nog steeds draagvlak voor bestaat. De ANWB heeft vandaag de resultaten gepresenteerd van de peiling die zij de afgelopen maanden onder haar leden heeft gehouden over de Wet kilometerprijs. Meer dan 400.000 ANWB-leden deden aan de peiling mee.

Draagvlak bestaat ook voor betalen naar milieukenmerken en de besteding van de opbrengsten van een nieuw betaalsysteem aan mobiliteit. Dat de automobilist niet méér gaat betalen bij een systeemwijziging krijgt eveneens brede steun.

De kritiek van de leden betreft met name de uitwerking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De belangrijkste pijnpunten zijn: het spitstarief, het registratiesysteem en de overgangsfase.

Het spitstarief wordt als onrechtvaardig en niet-effectief ervaren. Automobilisten hebben vaak geen alternatief (vanwege werktijden of ontoereikend openbaar vervoer) en wijzen het spitstarief daarom krachtig af. Het registratiesysteem vindt men te ingewikkeld, te kwetsbaar en te duur. De overgangsfase leidt tot langdurige onzekerheid over de autokosten en een sterk stijgende motorrijtuigenbelasting. Tegen deze onduidelijkheid en oneerlijkheid bestaat grote weerstand.

Bron

Advertisements