CDA gaat praten met VVD en PVV

Het CDA gaat informeel praten met VVD en PVV om te kijken of de partijen samen een nieuw kabinet kunnen vormen. De Tweede Kamerleden van het bij de verkiezingen van 9 juni gehalveerde CDA hebben vanmiddag tijdens een spoedvergadering in Den Haag, fractieleider Maxime Verhagen gemachtigd deze gesprekken te beginnen.

Na afloop van de ruim twee uur durende vergadering zei Verhagen dat het besluit unaniem was genomen. Het CDA gaat de besprekingen ‘open’ in. Er zijn geen eisen vooraf gesteld.

Informele gesprekken

Voor de christen-democraten staat voorop dat het om informele gesprekken gaat. VVD, PVV en CDA waren gisteren tot deze stap opgeroepen door informateur Lubbers. Zelf zal hij niet aanwezig zijn bij deze gesprekken. Lubbers wil zo snel mogelijk van de drie betrokken fractievoorzitters horen of zij heil zien in echte onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij heeft de partijen ook opgedragen de mogelijkheden te verkennen van een minderheidskabinet bestaande uit CDA en VVD dat gedoogd wordt door de PVV van Geert Wilders. De leider van de PVV heeft de afgelopen weken verschillende keren gezinspeeld op deze mogelijkheid.

Een minderheidskabinet behoort overigens niet tot de opdracht van Lubbers. Dat is ook een van de redenen waarom hij niet bij de informele gesprekken aanwezig is.

Bron : NRC Handelsblad

Persoonlijk heeft deze combinatie niet mijn voorkeur.

Ik ben nl. al jaren van mening dat de 2e grootste partijen moeten gaan regeren, evt aangevuld met de 3e en 4e partij om tot een meerderheids kabinet te komen.

Advertisements