Tux ICT

ABJ photography & video

Groeiende vraag naar kennis van open source-software

Op de arbeidsmarkt groeit de vraag naar mensen met kennis van open source-software. Aan deze vraag kan op dit moment nauwelijks worden voldaan: er is een tekort aan specialisten. De verwachting is dat de vraag alleen maar verder zal groeien. Het beroepsonderwijs in Nederland moet hierop inspelen. Opleiders moeten er voor zorgen dat leerlingen op het moment van afstuderen voldoende kennis en ervaring hebben die goed aansluit op de arbeidsmarkt. Des te meer reden om open source-software zo snel mogelijk een betere plek in de curricula en onderwijsprogramma’s te geven.
Open source-software vindt wereldwijd steeds meer ingang en wordt steeds meer toegepast. Gegeven de open economie van Nederland, is het daarom onontkoombaar dat de mbo-afgestudeerde in zijn of haar werkkring te maken krijgt met de toepassing van open source-software.

Informatie en aanmelden

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij projectleider Ron Creutzburg. Wilt u zich nu al aanmelden? Mail dan naar, Christel van Oord, o.v.v. ‘aanmelding deskundigheidsbevordering Open Source’, met uw NAW-gegevens en de gegevens van uw onderwijsinstelling.

Zie ook Deskundigheidsbevordering Open source ICT-docenten

Bron : LPI Central Europe

Advertisements

23 September 2011 - Posted by | FOSS, ICT, Info, Onderwijs |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: