Tux ICT

ABJ photography & video

Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT

Wij,

docenten, ouders en leerlingen die het gebruik van innovatieve, open ICT stimuleren en ondersteunen.

Overwegende dat

5-10% van de leerlingen wordt gedwongen over te stappen op Microsofttechnologie door ondoordachte ICT-investeringen in elektronische leeromgevingen en online schooladministraties.
het gebruik van open standaarden is sinds 2007 verplicht voor de publieke sector, maar scholen voeren dit onvoldoende uit.

Constateren

dat ons onderwijsbestel is verworden tot een gesubsidieerd systeem voor het aanleren en in stand houden van exclusieve productspecifieke computervaardigheden, waardoor een bijna-monolopie van Microsofttechnologie in stand wordt gehouden.
dat overheden, bedrijven en instellingen hier nog decennia later de prijs voor betalen in de vorm van hoge licentiekosten, beperkte flexibiliteit en verlies aan innovatiekracht.

Verzoeken de minister van Onderwijs en de Tweede Kamer

met vier concrete maatregelen (zie ook open brief) een einde te maken aan de prijsdumping van gesloten software in het onderwijs, het aanleren van productonafhankelijke vaardigheden verplicht te stellen en door het verplichte gebruik van open standaarden een eind te maken aan de dwang om specifieke technologie aan te moeten schaffen. De gevraagde maatregelen zijn:

1. het aanscherpen van het actieplan Nederland in Verbinding door het gebruik van open standaarden door alle met publieke middelen gefinancierde instellingen verplicht te stellen, conform het vigerende comply-or-explain principe;

2. het verplicht stellen van platformonafhankelijke toegang tot online diensten en omgevingen van met publieke middelen gefinancierde instellingen, in dit geval alle onderwijsinstellingen;

3. het verbieden van het aanleren van exclusieve productspecifieke competenties en vaardigheden door onderwijsinstellingen; en

4. het verbieden van het aanbieden van software aan docenten, ouders en leerlingen tegen lagere prijzen dan op de reguliere markt.

De petitie kan hier ondertekend worden.

Advertisements

27 September 2011 - Posted by | FOSS, ICT, Info, Linux, Maatschappij, Onderwijs, Operating Systems, OS X, Politiek, Windows |

1 Comment »

  1. […] Arie de Jonge […]

    Pingback by Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT « Fragmenten | 23 October 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: