RSS feeds

RSS feeds toegevoegd voor berichten en reakties. RSS feeds kan je zowel met je browser als met een RSS reader bekijken, bv Liferea. De buttons voor de RSS feeds kan je in de zijbalk vinden, onder het contact formulier en het aanmeld venster voor e-mail notificatie voor nieuwe berichten.

Advertisements