ACTA maakt wel inbreuk op grondrechten burgers

Het antipiraterijverdrag ACTA maakt wel degelijk inbreuk op mensenrechten en grondrechten van de Europese burger, zegt een belangrijk adviesorgaan tegen het Europees Parlement.

De European Data Protection Supervisor (EDPS) is vandaag opnieuw met een advies gekomen naar de Europese commissie voor Handel. In de eerste opinie, begin 2010, ging de EDPS er nog vanuit dat er zware inbreuk zou worden gepleegd op de rechten van de burger, zeker wat betreft de bescherming van persoonlijke informatie. Toentertijd waren de onderhandelingen nog gaande in het diepste geheim en wist niemand wat er eigenlijk in het verdrag zou komen te staan.

Nu ACTA volledig openbaar is, vindt de EDPS het tijd voor een tweede opinie. Daarin worden twee problemen aangehaald. ACTA spreekt van een mogelijkheid waarbij een internet service provider kan worden gedwongen door een “daartoe gerechtigde autoriteit” de identiteit van een verdachte overtreder van copyright aan de rechtenhouder te openbaren en het bevorderen van gezamenlijke inspanningen door bedrijven om overtredingen op het merkenrecht en copyright aan te pakken.

Bezwaren tegen monitoren van internetters

De EDPS heeft grote bezwaren tegen de praktijk waarin internetgebruikers op de een of andere manier in de gaten zullen worden gehouden door copyrighthouders of organisaties die namens die rechtenhouders optreden, zoals bijvoorbeeld BREIN. Zulke taken kunnen vervolgens ook makkelijk worden gedelegeerd naar de internet service providers, oppert de EDPS.

Zulke monitoringpraktijken voor het internetgebruik van individuen zijn een inbreuk in de privésfeer van burgers, worden ongemerkt uitgevoerd en kunnen miljoenen, zo niet alle, internetgebruikers treffen, zegt de EDPS. Via de systemen van de internetproviders kan de inhoud van emails worden ingezien, kan worden nagegaan welke websites worden bezocht, kunnen gedown- en geüploade files worden gescand en veel meer, denkt EDPS. Daarnaast wordt alles opgeslagen, waaronder het IP-adres van verdachte gebruikers. Dat alles is in strijd met de Europese Conventie voor de Mensenrechten en het Handvest van de Grondrechten, zegt de EDPS.

Angst voor de toekomst

Hoewel het niet verplicht is om die maatregelen op te nemen in lokale wetgeving, kunnen lidstaten dit wel doen. Op dit moment moet ACTA voldoen aan het wettelijke raamwerk dat nu geldt, maar in de toekomst zou ACTA een motivatie kunnen zijn voor nieuwe wet- en regelgeving, zo ziet de EDPS het risico. Vooral omdat er nogal wat ruimte wordt gelaten aan de ondertekenaars van de handelsovereenkomst. De EDPS had liever gezien dat er “meer precieze voorwaarden en restricties” waren opgenomen in de tekst.

Lees het hele artikel op Webwereld.nl

Advertisements