Geo Freedom Day 2012

Geo Freedom Day is een wereldwijde viering en promotie van publiek toegankelijke geografische gegevens, zoals vrije stratenkaarten, postkodegegevensbanken en satelliet beelden.

The goal of Geo Freedom Day is to promote publicly available gegraphic data in education, the government and in business. Teams of volunteers organise every year in their local community activities to educate the public about these technologies.

Geo Freedom Day 2012 vind dit jaar plaats bij de Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) van de Universiteit Twente in Enschede! Tijdens deze dag vinden lezingen plaats over vrije stratenkaarten, postkodetabellen, luchtfoto’ en toepassingen die daarmee overweg kunnen. Tijdens voordrachten gaan sprekers dieper in op het hoe, wat en waarom van hun projekten. Kom als jij bijv. wilt weten hoe jij de kaart van Openstreetmap kunt gebruiken op je eigen GPS of desktoptoepassing? Of hoe jij kunt bijdragen aan de vrije stratenkaart van OpenStreetMap?

Prijs

Toegang is gratis, aanmelden is verplicht, en kan door Bas de Lange een elektronisch postbericht te versturen ( Bas at BasdeLange dot com).

Tijd

Woensdag, 20 juni
Hele dag

Plaats

ITC op OpenStreetMap
Hengelosestraat 99
7514 AE
Enschede

Reisadviezen

Reisadviezen op webstek ITC

Bron : Bas de Lange

Update 8 juni :

Hoi Arie,

We hebben besloten deze Geo Freedom Day _niet_ op woensdag 20 juni te houden, maar te verplaatsen naar, een nader te bepalen dag, later dit jaar.

Onze verontschuldigingen voor deze onduidelijkheid.

Advertisements